MUSTAFA SAK 'SANAYİCİ OLARAK; HEDEFİMİZ İTHALATI AZALTMAK'

Türkiye'nin dış ticaret açığının düşürülmesi hatta artıya geçmesı için sanayiciye iş düşüyor. İktidarların ülkedeki her sanayiciye üretim ve ihracatı arttırmaları yönündeki desteklerini sürdürmesi çok önemli. Bundan daha önemlisi ithalatın azaltılmasıdır kuşkusuz. Biz ADO Grup olarak dışa bağımlılığın dolayısıyla ithalatın azaltılması için gerekli yatırımlarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu tüm sanayici dostlarımızın isteği ve hedefidir hiç kuşkusuz. Ülkemize döviz kazandırmaktan çok mutlu ve sevinçliyiz. Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıları ülkemizde yaşıyor. Biz sanayicilerin başarısı, ihracattaki artışları ülkemizin kalkınmasına katkı olmaktadır. İhracat arttıkça istihdamda da artış sağlanacaktır. Bizlere düşen görev işimizi iyi yapıp ihracatımızı arttırmaktır. Ancak ülkemizin kaynaklarının ithalat ile tekrar yurt dışına gitmesini de en aza indirmemiz gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Grup olarak yaptığımız yatırımlarla ithalatın azaltılmasında rol oynadık. Ülkemizin döviz kaybının azaltılması için yaptıklarımızla büyük gurur duyuyoruz. Bu tür yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonun olumsuzlukları yaşanıyor. Ekonominin kuralları var ve bu kurallar acımasız olabilir. Bu sıkıntılı durumda ulus devletler faturayı kendi halklarına enflasyonla ödetmekten başka çareleri kalmıyor. Birçok etkenler yüzünden dünyanın başına enflasyon belası geldi çattı. Para otoritelerinin yani merkez bankalarının kararları bunda etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle ki ABD'de ve AB'de yıllarca enflasyon duasına çıkıldı, "Hiç değilse yüzde 2 enflasyon olsun ki ekonomi canlansın" diyerek beklenti oluşturup para bastılar, dünyaya saçtılar. Bu süreçte enflasyon da kontrolden çıktı. Nitelikli soygun dediğimiz enflasyon ile insanların varlıkları eriyip, anlamsızlaşacak ve imkanı olan ülke, bir diğerine enflasyonunu aktarıyor. Bunun sonucunda da olan hepimize ve halka oluyor, zira uzun süreli, kalıcı bir fakirleşmenin yaşanmasına neden oluyor. Enflasyonla mücadelenin önemini anlıyoruz. Ancak bunun çok kolay olmadığı, olamayacağını da biliyoruz. Sadece iktidarların sorunu olmaktan çıktığını bilmekte fayda var. Sanayiciler olarak dışa bağımlılığın azaltılması da enflasyonla mücadelede çok etkili olacaktır. Biz sanayicilere bu konuda da büyük görev düşüyor elbette. Yapabileceklerimiz var. Ama iktidarların da en azından bürokratik yönden de olsa destek olmalıdır. Ekonomistler şöyle diyor; "Yüksek enflasyon iki perdeden oluşur. Birinci perdesinde şirketleri zenginleştirir hane halkını da sabit gelirliyi de fakirleştirir. Fakat ikinci perdede şirketleri de fakirleştirmeye başlar." Eğer bu durdurulamazsa fiyatların her geçen gün arttığı alım gücünün düştüğü ortamda stagflasyon başlar ki ülke olarak bu duruma gelmemeliyiz. Hepimizin en büyük korkusu durumun buraya varması. Üretim ve istihdam bir ülke için önemli bir gösterge. Enflasyonun artmasına karşın üretim devam ediyor ve istihdam artıyorsa, döviz kurlarındaki dengesizliğe karşı üretim devam ediyor ve istihdam artıyorsa, ekonomimizin geleceği açısından kaygı duymamalıyız.